Podología en invierno

Cura del sòl pèlvic durant l’embaràs

El sòl pèlvic és un conjunt de músculs que formen part de la cavitat abdominal, concretament la paret inferior i, la seva funció principal, és fer de sosteniment de les vísceres de la pelvis menor (bufeta, úter, recte), perquè aquestes mantinguin una posició adequada evitant així problemes futurs.

El sòl pèlvic està format per diferents músculs que s’insereixen als ossos de la pelvis i sacre, en una disposició i amb una orientació determinada, que li dóna forma de paraigua (convexitat superior).

Per mantenir aquesta convexitat superior, és molt important que la musculatura mantingui un to correcte, que no tingui punts dolorosos ni bandes tenses, ni cicatrius adherides (episiotomies adherides), i també que els ossos de la pelvis estiguin correctament situats i no hi hagi bloquejos articulars .

És important treballar el terra pèlvic durant l’embaràs? Sens dubte. Durant aquest període, aquest to i aquesta fermesa del sòl pelvià ajuda a fer que el nadó faci una deflexió (canvi de posició del cap de flexió a extensió), per partir el seu eix axial i passar de l’estret superior del canal del part a l’estret mitjà . Això ho fa gràcies a la pressió i l’estímul que li provoca la musculatura profunda del terra pèlvic. Per això, cal treballar-ho durant tot el període de gestació.

De la mateixa manera, el terra pèlvic ha de ser elàstic i flexible perquè quan el nadó entri en fase d’expulsiu, pugui passar bé a l’exterior. Per millorar aquesta flexibilitat, cal tornar-la a treballar: podem fer estiraments de sòl pèlvic, sempre sota la supervisió de professionals especialitzats, jugant amb moviments de bàscules pèlviques, rotacions de malucs, i ajudar-nos a més del massatge perineal que ens pot ensenyar el nostre fisioterapeuta especialitzat.

Però no només és important tenir-ne cura i treballar-ho durant l’embaràs, també durant el postpart i si practiques esports d’impacte, independentment de si has estat mare o no. El bon to i la flexibilitat del nostre sòl pèlvic es pot veure afectat pels canvis anatòmics i hormonals que es produeixen en la dona gestant, després del part, a causa de petites complicacions durant el mateix (cesàries, episiotomies, esquinçaments), per la realització de exercicis d’impacte com el crossfit, el running, molt de moda actualment, però que de vegades fem sense un assessorament adequat, o simplement per no fer una bona feina o tenir un mal control d’aquesta musculatura.

Els problemes de sòl pèlvic derivaran en incontinència urinària o fecal, disfuncions sexuals, dolor lumbar, congestions pèlviques, i en el pitjor dels casos en prolapses de bufeta, úter o recte, que, si no són tractats a temps, acabaran passant per una intervenció quirúrgica. La debilitat del sòl pèlvic provoca que les vísceres de la pelvis menor caiguin i n’alteren la funció.

Des de Fisiogràcia volem recordar-vos la importància d’aquesta musculatura i dir-vos que comptem amb professionals especialitzats disposats a ajudar-vos a mantenir i rehabilitar el vostre sòl pelvià.

Font: Mamifit
2022-10-28T05:38:32+00:00març 30th, 2022|Sòl Pèlvic|
Go to Top